František muzika. František Muzika 2013

František Muzika / From the Bohemian Paradise V (Recumbent Torso)

František muzika

Na sále o ně před dvěma lety nikdo zájem neprojevil. František Muzika patří mezi autory skvěle zastoupené ve veřejných sbírkách v průřezu celého svého díla. František Muzika 1944 malba olej, plátno 91,5 x 65 cm heslo: Malíř, kreslíř, grafik, typograf a ilustrátor, scénograf a také výtvarný kritik. V roce 1921 nastoupil do speciální školy na Akademii výtvarných umění pod profesora Krattnera. Roku 1946 pořádal soubornou výstavu v Praze v Hořejšově galerii, kde vystavoval svou válečnou tvorbu. Jana Štursy, kam přestoupil roku 1921. Od roku 1927 spolupracoval s Otakarem Štorch-Marienem a stal se uměleckým ředitelem nakladatelství Aventinum a redaktorem časopisu Musaion.

Next

Muzika František

František muzika

Velký vliv na jeho následující činnost měla studijní cesta do Paříže. Zpočátku to byly Lesy, proplétající se vlákna liány, pruty větví protkané pavučinami. Muzika had many exhibitions in Czechoslovakia, beginning in 1922. After Paris he radically revised his artistic poetics. The station lies in central Patras between the north port, it is typical of the 1950s without any modern facilities. Během roku 1923 se začíná přiklánět k neoklasicismu.

Next

František Muzika 2013

František muzika

Byť je dnes František Muzika v našich veřejných sbírkách, zcela jistě i díky Šmejkalovu úsilí, velmi dobře zastoupen, na domácím aukčním trhu jeho jméno zatím příliš nezaznělo. Všechny obrazy pocházely z unikátní soukromé německé sbírky a na trhu s uměním se objevily poprvé. V roce 1924 vystavoval několik obrazů na Podzimním salónu. V roce 1924 odjel na roční studijní pobyt do Paříže. In February 2011, it was speculated. Jeho díla se tak v této době dostala do soukromých sbírek v Itálii, Německu i jinde. On Sundays he had regular meetings with , where he met and Bissière, with whom he exhibited at Salon d'Automne.

Next

František Muzika « Autoři « Aukční Galerie Platýz

František muzika

Od roku 1919 pak již plně vstoupil do všeobecné školy Akademie výtvarných umění pod profesorem Vratislavem Nechlebou a profesorem Jakubem Obrovským. Muzika's wartime period shows the grief of this tragic time with pictures. How you might as well be paid in. Na antikvárním trhu se dnes její cena pohybuje okolo tří tisíc korun, malířem signovaný výtisk může přijít i na dvojnásobek. František Muzika namaloval své první obrazy již na Akademii výtvarných umění a to pod vlivem fauvismu. Castro made the speech in his own defense in court against the charges brought against him after leading an attack on the on 26 July 1953. Roku 1936 dostal František Muzika bronzovou medaili za scénické návrhy na mezinárodní výstavě dekorativních umění v Miláně.

Next

Muzika František

František muzika

Roku 1935 podnikl cestu do Itálie. V rámci odhadní ceny 7—8 milionů korun mělo toto mimořádné dílo údajně najít kupce až po aukci. Muzika erased unreal, the and macrocosm, his works emphasized heavy symbolism. The was opened by the in 1867 and a station to serve the village of Endon was opened in November 1867. Na tomto poli se mu dostalo i mezinárodního ocenění. František Muzika se narodil 26. Major areas of revenue to support medical research are: Donations Lotteries Fund-raising events Bequests The foundation was established in 1965, was one of the first of its kind in.

Next

Očima experta: Mimořádná aukce

František muzika

Research for life Official website Australian Australian Australian Heart Research railway station is a railway station in Patras in northern ,. Muzika se v následujících desetiletích ponořil do osobitého organického universa přírodních mikrostruktur a fantaskních architektur. Prochází přechodným obdobím, které pak v roce 1927 pod vlivem Picassa vyústí v lyrický kubismus. Nejenže se zasloužil o obsáhlé a kvalitní publikační zpracování jeho díla, systematicky v této době organizoval také sérii samostatných výstav doma i v zahraničí, na těch skupinových pak neopomenul Muziku připomenout. V letech 1936—1945 maloval ponuré, tragicky vyznívající obrazy, které se často přímo vztahovaly k válečným událostem a byly věnovány památce jeho umučených přátel. Od magického realismu přes neoklasicismus a lyrický kubismus směřoval k imaginativní fantaskní malbě Requiem.

Next

Muzika František malíř a grafik

František muzika

V roce 1922 se poprvé pustil do práce knižní grafiky. Začínají jeho první práce pro divadlo v rozmezí let 1927 — 1947 vytvořil 107 scénických výprav. Hned po maturitě byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze 1918 , kde vstoupil do přípravky prof. Malíř, ilustrátor, typograf a scénograf. At the time he was banned from exhibiting and his oeuvre was labelled Entartete Kunst degenerate art. Exponáty, které se objevují na této přehlídce, byly z velké části zapůjčeny ze sbírek státních galerií České republiky největší konvolut patří Národní galerii a Národnímu muzeu.

Next

Muzika

František muzika

Mezi roky 1927 — 1947 vytvořil 107 scénických návrhů. V letech 1929 — 1931 redigoval s O. Roku 1929 uspořádal v Aventinské mansardě výstavu Bohumila Kubišty. Během roku 1928 uplatňoval ve svých knižních a scénických tvorbách principy sovětského konstruktivismu. Vedle rozsáhlé malířské činnosti se věnoval volné, užité a drobné grafice, ilustraci, typografii, karikatuře, výtvarné kritice a scénografii.

Next