Iskender evrenesoğlu. İSKENDER ALİ EVRENESOĞLU

Kendisini peygamber ilan eden Evrenesoğlu ABD’de öldü

Iskender evrenesoğlu

Veli-Resul ve Nebi-Resul şeklinde iki tip resullük durumunun olduğunu ve kendisinin bu kategorizasyonda ikinci tür olan Veli-Resullerden biri olduğunu ve Allah tarafından Türk ırkını tebliğle, irşadla vazifelendirildiğini iddia etmektedir. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Onlardan bir kısmını, Resûlün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalâlet hak oldu. Ve lâkin Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer gaybı o resûlüne bildirir. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir.

Next

'Sahte Peygamber' İskender Erol Evrenesoğlu öldü

Iskender evrenesoğlu

Resûl'ünü müşrikler kerih görseler de, hidayetle ve hak dîn ile bu dîni bütün dînler üzerine izhar etmesi hak dîn olduğunu ispat etmesi için gönderen O'dur. Halen vakfın Genel başkanlığını yürütmektedir. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Müfettiş olarak, Bandırma'da daha sonra Tokat'ta görev almıştır. Uzmanlar bu kimsenin cezaî ehliyeti olmadığını, delidir, neyapsa yeridir kabilinden şeyler söylüyorlar.

Next

İskender Evrenesoğlu ABD'de öldü

Iskender evrenesoğlu

Uçabilir, fakat kimse uçtuğunun farkına varmaz. Ve onları, emrimizle hidayete erdiren ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Bir zamanlar Nur Tv adlı kanalda sohbetler yapan Evrenesoğlu çeşitli kelime oyunlarına başvurarak kendisinin kitaplı bir resul olduğunu ama peygamber olmadığını söylemekteydi. Ve onlar, onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin açıklasın diye.

Next

İskender Ali Mihr

Iskender evrenesoğlu

Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arapça bilmediði halde meal yazabilen ve bu meallere âlâkasýz yorumlarýný parantezlerlerle ekleyen ve bu eklediði parantezlerle Allah'ýn demediðini dedi gibi gösteren, -hâþâ- Allah'ýn açýðýný kapatan, O'nun sözlerine söz ekleyen bir mülhiddir. Dün akşam Amerika'dan havayoluyla getirilen cenaze için güvenlik tedbirleri alındı. İşte bu âyet-i kerimede sözü geçen resûller, kavim resûlleridir ve bunlar hidayete vesile olanlardır. Tüm peygamberlere namaz kýldýrdýðýný söyleyen, Hz. Bunların hepsini âyet-i kerimelerle Efendi Hazretleri ispat etmektedir.

Next

İskender Evrenesoğlu ABD'de öldü

Iskender evrenesoğlu

Dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Ve kimi dalâlette bırakırsa kim Allah'a ulaşmayı dilemezse artık onun için velî mürşid irşad eden evliya bulunmaz. Kim hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. V Efendimiz, ahir zamanda Mehdi A. Onlar ağızları ile Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar.

Next

İskender Ali Mihr

Iskender evrenesoğlu

Ýskender Evrenesoðlu'nun çalýþmalarý: Makro ekonomi alanýnda yayýnlanmýþ kitaplarý 1-Likid mekanizma 2-Türkiye'de ekonomik darboðazdan nasýl kurtulunur? Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki onların içersinden insanlar cehenneme gitmesin. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn talebi sonrasýnda, Ankara 3. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk'a Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Hakk'a hidayet ederler hidayete ulaştırırlar. Ya da tası-tarağı toplayıp terk-i diyar eylemiştir.

Next

Peygamberliðini ilan eden Ýskender Evrenesoðlu kimdir? Kaç yaþýnda?

Iskender evrenesoğlu

Hepiniz şeytan ve siz , birbirinize düşman olarak. İskender Evrenesoğlu İskender Ali Mihr 'in gerçek yüzünü ortaya çıkarıyoruz. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez açıklamaz. . Sonra Biz, resûllerimizi ardarda arası kesilmeksizin gönderdik. Veli-Resul ve Nebi-Resul þeklinde iki tip resullük durumunun olduðunu ve kendisinin bu kategorizasyonda ikinci tür olan Veli-Resullerden biri olduðunu ve Allah tarafýndan Türk ýrkýný tebliðle, irþadla vazifelendirildiðini iddia etmektedir. Maritza Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Emir Sarýgül, hem Türkiye ekonomisi ve gayrimenkul sektörü, hem de kendi projelerine dair açýklamalarda bulundu.

Next